ליצירת קשר עם עו"ד ביטוח

03-5472447

עו"ד יעל מיליקובסקי-לוי

משרד בוטיק

ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

תלמידי ישראל מבוטחים באמצעות פוליסת תאונות אישיות, באחת מחברות הביטוח הפועלות בישראל. לכן, כאשר תלמיד נפגע בתאונה, אין זה משנה מקום התאונה או זמנה; בין שהתרחשה בבית הספר במהלך הלימודים ובין שהתרחשה לאחר שעות הלימודים או בפעילות שהיתה מחוץ לשטח בית הספר, יש לבחון אפשרות תביעה כנגד חברת הביטוח שמבטחת את התלמיד בפוליסת תאונות אישיות. זאת מלבד תביעת רשלנות כנגד בית הספר או כנגד האחראים לתאונה, מבלי שזכויותיו לקבל פיצויים מהפוליסה ייפגעו

? מי מבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתמידים

 • כל תלמיד הרשום ללימודים בבית ספר הנתון לפיקוח המדינה, וילדים בגני הילדים, בפעוטונים ובמעונות היום המופעלים על ידי הרשויות המקומיות

 

? מהו הכיסוי שניתן על ידי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

גובה הכיסוי הביטוחי שונה מחברת ביטוח אחת לשניה, אך היות והתנאים בין החברות השונות דומים מאד, יפורטו תנאים אלו כדלהלן

   • במקרה של מוות מתאונה - הסכום המשתלם במקרה זה עומד על סך של 137,000 ש"ח
   • במקרה של נכות מלאה וקבועה - הסכום המשתלם במקרה זה הינו 360,000 ש"ח בגין מצב של 100% נכות לצמיתות, דהיינו, 36,000 ש"ח עבור כל 10% נכות לצמיתות
   • במקרה של נכות זמנית מלאה- הסכום המשתלם עומד על 85 ש"ח לכל יום, החל מהיום השישי בו התקיים מצב שהתלמיד הנפגע מרותק למיטתו, ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 ימים רצופים. תקופת הנכות הזמנית המקסימאלית הינה 3 חודשים
   • החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לתמיד הנפגע - זאת לתקופה של מקסימום 6 חודשים. המדובר בהוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
   • כיסוי ביטוחי להורים/בני משפחה של התלמיד- המדובר במקרה בו נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי ללא שכר. לדוגמא- מלווה טיולים, אירועים וכדומה

 

הסכומים המפורטים לעיל, מהווים, לרוב, חלק קטן מנזקי הנפגע. לפיכך, מומלץ לשקול במקביל הגשת תביעת רשלנות, שאז התלמיד אינו מוגבל בסכום הפיצויים

 

? מתי אין זכאות לתלמידים לתבוע לפי הפוליסה

במקרים שיפורטו להלן לא יינתן כיסוי ביטוחי ולא ישולם פיצוי

    • תאונת דרכים בארץ ובחו"ל
    • מלחמה, מעשי חבלה וטרור, מעשה איבה וכו
    • במהלך פעולה צבאית סדירה
    • תאונת עבודה
    • רשלנות רפואית
    • מחלה שאינה נובעת מתאונה
    • תלמיד שגילו עולה על 45 שנה

 

? האם ניתן לתבוע במקביל גם את האחראים לתאונה

במקרים רבים, ניתן לתבוע בנוסף לתביעה כנגד חברת הביטוח, על פי הפוליסה, גורם נוסף בגין אותה תאונה. לצורך כך יש בדרך כלל להוכיח רשלנות של אותו גורם. במקרה כזה, אין התלמיד מוגבל בסכומי הפיצויים, וזכאי לתבוע בהתאם לנזקיו, בנוסף לסכום שקיבל במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

? מהי תקופת ההתיישנות בביטוח תאונות אישיות לתלמידים

מועד ההתיישנות בביטוח תאונות אישיות לתלמידים הינו 3 שנים לאחר שהגיע התלמיד הנפגע לגיל 18. דהיינו, ניתן לתבוע פיצויים על פי פוליסת בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, עד שהתלמיד הנפגע הינו בן 21

קשר עם עו"ד ביטוח

דואר אלקטרוני
נושא
פרטים
ענה על השאלה הבאה: 5+5 =

תביעות כנגד חברת ביטוח

תביעות כנגד חברת ביטוח

התובע הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח בגין אי תשלום פיצויים לפי פוליסת ביטוח חברת הביטוח נתבעה התביעה התקבלה חברת הביטוח לא שילמה ועירערה הערעור לא התקבל חברת הביטוח חוייבה בתשלום הוצאות בנוסף לתגמולי הביטוח חברת הביטוח שילמה כלל חברה לביטוח מגדל הפניקס מנורה פוליסת ביטוח אי כושר עבודה פוליסת ביטוח תלמידים תביעה כנגד חברת הביטוח אשר נתבעה בגין הפרמיות ששולמו