ליצירת קשר עם עו"ד ביטוח

03-5472447

עו"ד יעל מיליקובסקי-לוי

משרד בוטיק

ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה

הפסדי פנסיה ,קופת גמל וקרן השתלמות

 

הפסדי פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות

 

  1. לרוב העובדים במשק הישראלי קיימות הטבות כספיות בדוגמת – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות. מקור ההטבה יכול להיות מכח חוק כדוגמת- ביטוח פנסית חובה, או מכח הסכם קיבוצי/צו הרחבה או הסכם ההעסקה בין העובד למעביד.

  2. שעה שקיימת חובה חוקית ו/או הסכמית למקור הזכויות , כאמור, הרי מקרים בהם לא העביר המעביד את חלקו לקרן /ביטוח המתאים, הרי שמדובר בהפרת חובה מתחום דיני העבודה.

  3. יש לשים לב, כי לעובד שטרם הגיע לגיל פרישה ניתן לתבוע הפסדי תגמולי פנסיה- 7 שנים אחורה. לעומת זאת לעובד שהגיע לגיל פרישה ניתן לתובע הפסד פנסיה מלא לכל תקופת עבודתו אצל המעסיק.

  4. על מנת לאמוד הפרה זו יש להעזר בחוות דעת אקטוארית ,אשר בה ייערך חישוב מדויק של אובדן הזכויות של העובד באופן מקיף ומלא. כך בחוות דעת זו נלקחים בחשבון –גובה אחוז ההפרשה; תשואות של הקרן הרלבנטית ; התקופה וכו'.

  5. לאחר שבידינו חוות דעת אקטוארית, יש ראשית לפנות למעסיק מצויד בחוות הדעת, ולדרוש השלמת החוסרים בהתאם לחוות הדעת האקטוארית.

  6. במידה והפניה למעסיק לא צלחה, יש לפנות לבית הדין לעבודה המתאים על מנת לתבוע זכויותיך. לשם כך רצוי לשכור שרותי עו"ד המתמחה בתחום.

  7. משרדנו טיפל ומטפל בתביעות רבות . מסוג זה, תוך הצלחה מרובה. המשרד בוחן את מלוא המסמכים וההסכמים בצורה מקיפה ויסודית , תוך עבודה משותפת עם המרכז לאקטואריה משפטית. כך הטיפול בתביעתך נעשה באופן יסודי הן משפטית והן אקטוארית.

 

צור קשר עם עו"ד דיני עבודה

דואר אלקטרוני
נושא
פרטים
ענה על השאלה הבאה: 5+5 =

מי שהתעניין בדיני עבודה, התעניין גם ב: