ליצירת קשר עם עו"ד ביטוח

03-5472447

עו"ד יעל מיליקובסקי-לוי

משרד בוטיק

ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה

התיישנות זכויות עובדים

 

התיישנות זכויות עובדים

 

בתחום דיני העבודה ישנם חוקים הקובעים תקופות התיישנות ספציפית.להלן אביא ההתייחסות לזכויות השונות ולתקופות ההתישנות:

שכר עבודה, פיצויי הלנת שכר, פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים:
את התביעה לשכר עבודה ו/או לפיצויי פיטורים ניתן להגיש תוך 7 שנים ממועד ההפרה. קרי- מהמועד בו העובד לא קיבל את שכרו או את פיצויי הפיטורים.
בנושא הלנת השכר ופיצויי הפיטורים דן סעיף 17 לחוק הגנת השכר התשי"ח -1958. לפי סעיף זה אם השכר/פיצויי הפיטורים שולמו באיחור, יש להגיש תביעה תוך 60 ימים מיום שהעובד קיבל את השכר/פיצויי הפיטורים. אך בית הדין רשאי להאריך תקופה זו לתקופה של 90 ימים.
אם השכר /פיצויי הפיטורים לא שולמו בכלל, הזכות לתבוע את ההלנה תתיישן תוך שנה מיום שרואים אותם מולנים.

 

דמי הבראה:
בעת קיום יחסי עובד-מעביד מתקיימת תקופת התיישנות רגילה של 7 שנים. אך לאחר סיום יחסי עובד –מעביד העובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק עבור שנתיים שלפני סיום עבודתו.

 

חופשה שנתית:

 

לפי סעיף 31 לחוק חופשה שנתית- תשי"א 1951, תקופת ההתיישנות לכל תביעה על פי החוק היא 3 שנים. נושא זה של חופשה שנתית הוא מעט מורכב מכיון שהחוק מגביל את יכולת הצבירה של ימי החופש וכן יש לבחון את המועד בו ניתנים ימי החופש ביחס לתקופת סיום יחסי העבודה. על כן רצוי בנושא זה להתייעץ עם עורך דין בתחום.

 

 

 

צור קשר עם עו"ד דיני עבודה

דואר אלקטרוני
נושא
פרטים
ענה על השאלה הבאה: 5+5 =

מי שהתעניין בדיני עבודה, התעניין גם ב: