ליצירת קשר עם עו"ד ביטוח

03-5472447

עו"ד יעל מיליקובסקי-לוי

משרד בוטיק

ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה

זכויות נפגע תאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי

 

זכויות נפגע תאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי

 

 

 

נפגע בתאונת עבודה, זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את הזכויות כדלהלן:

 

 1. טיפול רפואי – נפגע עבודה זכאי לטיפול רפואי חינם ובמימון מלא של המוסד לביטוח לאומי. כדי לקבל את הטיפול הרפואי יש להצטייד בטופס בל/250 ממולא וחתום על ידי המעסיק. במקרה של דחיפות רפואית ניתן לפנות אל בתי החולים או רופא קרוב ללא צורך במילוי הטופס הנ"ל.

 2. דמי פגיעה  - נפגע עבודה שאינו מסוגל לעבוד ונקבעו לו ימי מחלה, זכאי לקבל בגינם דמי פגיעה בשעור של 75 % מההכנסה המדווחת למוסד לביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו לתאונה, וכל היותר תקופה של 13 שבועות (91 ימים).
  בעד יום הפגיעה לא ישולמו דמי פגיעה (לנפגע עבודה  השכיר ישלם המעסיק את שכר אותו היום). בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה ישולמו דמי הפגיעה רק לנפגע עבודה שלא היה מסוגל לעבוד 12 ימים לפחות מלבד יום הפגיעה.
  למבוטח השכיר  - המוסד לביטוח לאומי ישלם לנפגע עבודה את דמי הפגיעה במלואם (בהתאם לכללים הרשומים), ויגבה מהמעסיק את התשלום ששילם לנפגע עבודה בעד 12 הימים הראשונים (חוץ ממעסיק של עובד במשק בית).
  למבוטח העצמאי - לא ישולמו כלל דמי פגיעה בעד 12 ימי הזכאות הראשונים.
  לאחר שאישר המוסד לביטוח לאומי את התביעה ישולמו דמי הפגיעה לזכות חשבון הבנק של הנפגע בעבודה (לפי הרשום בתביעתו).

  הטופס המשמש לתביעת דמי פגיעה נקרא בל/211 והוא משמש כהודעה למוסד לביטוח לאומי על הפגיעה בעבודה. דחיית תביעה לדמי פגיעה, פירושה למעשה אי הכרה של התאונה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

  חשוב להגיש התביעה לדמי פגיעה תוך 12 חודשים מיום הארוע, שאחרת עלולות להיפגע זכויות הנפגע. לתביעה יש יש לצרף מסמכים רפואיים ובפרט תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה במקור- זאת להבדיל מאישורי מחלה רגילים. כמו כן יש לצרף אישורי שכר.
  את טופס התביעה לדמי פגיעה יש למלא באופן רציני ,הואיל וכאמור הינו בעל חשיבות מירבית להכרת התאונה כתאונת עבודה. לפיכך חשוב למלא טופס זה בסיוע מקצועי של עו"ד המתמחה בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי.

 3. גמלת נכות מעבודה – כאשר התאונה הביאה למצב רפואי בלתי הפיך לנפגע בעבודה, עליו להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה. תביעה זו נעשית באמצעות טופס בל/200. אף טופס זה נדרש למלא באופן מקצועי ובסיוע מקצועי של עו"ד.
  לאחר הגשת תביעה, יזומן הנפגע לועדה רפואית. קביעת דרגת הנכות נעשית לפי רשימת מבחנים רפואיים המנויים בתקנות הביטוח הלאומי.
  פגיעה בעבודה שארעה לפני 1.4.06 :
  נכה עבודה שדרגת נכותו 5%-100% והיא דרגת נכות שאינה יציבה יקבל קיצבה חודשית.
  נכה עבודה שדרגת נכותו מ- 5% ופחותה מ- 20% והיא דרגת נכות יצבה יקבל מענק חד פעמי.
  נכה עבודה שדרגת נכותו 20%- 100% והאי דרגת נכות יצבה יקבל קיצבה חודשית.
  נכה עבודה שדרגת נכותו היציבה פחותה מ- 5% אינו זכאי לגימלה.
  פגיעה בעבודה שארעה ב- 1.4.06  ואילך:
  נכה עבודה שדרגת נכותו 9%-100% והיא דרגת נכות שאינה יציבה יקבל קיצבה חודשית.
  נכה עבודה שדרגת נכותו מ- 9% ופחותה מ- 20% והיא דרגת נכות יצבה יקבל מענק חד פעמי.
  נכה עבודה שדרגת נכותו 20%- 100% והאי דרגת נכות יצבה יקבל קיצבה חודשית.
  נכה עבודה שדרגת נכותו היציבה פחותה מ- 9% אינו זכאי לגימלה.
  תחשיבי המענק והקצבה מושפעים מרמת ההכנסות של הנפגע עובר לתאונה ומשעור נכותו.

נפגע שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה ( גם אם שעורה 0%) אינו זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה  בעד אותה פגיעה.

צור קשר עם עו"ד ביטוח לאומי

דואר אלקטרוני
נושא
פרטים
ענה על השאלה הבאה: 5+5 =