ליצירת קשר עם עו"ד ביטוח

03-5472447

עו"ד יעל מיליקובסקי-לוי

משרד בוטיק

ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה

על ההופעה בפני ועדה רפואית במסגרת המוסד לביטוח לאומי

 

על ההופעה בפני ועדה רפואית במסגרת המוסד לביטוח לאומי

 

בשל  החשיבות הרבה של ההופעה בפני ועדה רפואית במסגרת המוסד לביטוח לאומי , מן הראוי כי הנפגע המוזמן לועדה יפעל כדלהלן:

 

 

 

 1. על הנפגע לערוך לעצמו את פירוט הבעיות ,המגבלות והכאבים הרלבנטיים, תוך פירוט מלא של כל איבר ואיבר אשר נפגע, סובל מהגבלה או כואב. כמו כן יש לפרט הטיפולים  , לרבות התרופות אשר הנפגע מקבל עקב מגבלותיו.
  רצוי להציג את הדברים לפי סדר הגיוני- לדוג'- על פי מבנה הגוף- להתחיל מלמעלה למטה.

 2. על הנפגע להכין תיק מסמכים רפואיים אשר יכיל העתקי המסמכים ,האישורים הרפואיים, הצילומים- והפענוחים של הצילומים אשר מצויים ברשותו. אין לסמוך על כך שהמסמכים נשלחו או הוגשו קודם לכן לועדה.
  המלצה נוספת היא , להכין דף מסכם –מקדים, לרשימת המסמכים הרפואיים הנ"ל. בדף מסכם זה יפרט הנפגע השתלשלות הענינים  העובדתית והרפואית.

 3. עם היכנסו של הנפגע לחדר בו מתכנסת הועדה, זכותו לבקש מהרופאים או ממזכיר הועדה לציין את שמות הרופאים, ואת תחום מומחיותם. כך לדוג', נפגע אשר טען בתביעתו לפגיעה בגב ומגלה כי בועדה אין נוכחות לרופא אורטופד, יכול וצריך להביא ענין זה  לתשומת לב הרופא או מזכיר הועדה.

 4. לאחר סיום השלבים המיקדמיים, יפרוס הנפגע את תלונותיו. בדיון בפני הועדה מתנהל פרוטוקול על ידי מזכיר הועדה. בטרם תתחיל בדיקתו של הנפגע על ידי הועדה הרפואית , יידרש הנפגע לחתום פעמיים על גבי הפרוטוקול. פעם אחת כאישור להסכמתו להיבדק על ידי הועדה הרפואית ופעם שניה לאישור כי הפרוטוקול מבטא נאמנה את תלונות הנפגע. לפיכך, יש להקפיד, בטרם החתימה כי כל תלונות הנפגע נרשמו במלואן.
  לאחר חתימת הנפגע על הפרוטוקול תחל בדיקת הנפגע על ידי הרופא. בדרך כלל לאחר צאתו של הנפגע מהועדה, ובמידה ולא נדרשות בדיקות נוספות תבצע הועדה סיכום ותקבע את שעור הנכות וטיבה (לצמיתות או זמנית).

   

קיימות הנחיות נוספות אשר ניתן לבצע על מנת לשפר הופעתך בפני הועדות הרפואיות. לשם כך מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בביטוח לאומי

צור קשר עם עו"ד ביטוח לאומי

דואר אלקטרוני
נושא
פרטים
ענה על השאלה הבאה: 5+5 =