ליצירת קשר עם עו"ד ביטוח

03-5472447

עו"ד יעל מיליקובסקי-לוי

משרד בוטיק

ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה

ערעורים על ועדות רפואיות בענף נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי

 

ערעורים על ועדות רפואיות בענף נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי

 

החלטת ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי ניתנת לערעור בפני ועדה רפואית לעררים, תוך 30 ימים מקבלת החלטת הועדה הראשונה. חשוב כי הערר המוגש , יהיה מפורט הן עובדתי והן יפרט בבירור את עיקרי טענות הנפגע להגשת הערר. על מנת להגדיל סיכויי ההצלחה בערר , מומלץ כי עו"ד המתמחה בתחום יכין הערר ויגישו.
הועדה הרפואית לעררים מורכבת משלושה רופאים. הועדה הרפואית לעררים רשאית לאשר את החלטת העודה הרפואית מדרג ראשון, לבטלה או לשנותה.

 

על החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתן לערער בשאלה משפטית בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה. ויודגש, זכות הערעור מתייחסת להחלטה הסופית של הועדה. כאמור, ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים נעשה בהתיחס לשאלה משפטית בלבד. כלומר התערבות בית הדין לא תעשה בשאלות רפואיות אלא לדוג- במקרה שבית הדין ישתכנע בי העודה הרפואית לעררים טעתה בשאלת שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. כך למשל, שעה שהועדה הרפואית לעררים לא התייחסה למסמכים רפואיים,לרבות חוות דעת מטעם הנפגע, התעלמה מתלונות הנפגע וכו'.

במידה וטענות הנפגע נמצאו מוצדקות מורה בית הדין על החזרת הענין לדיון נוסף לפני הועדה הרפואית לעררים ומנחה אותה כיצד עליה לפעול. על הועדה הרפואית לעררים לפעול לפי הנחיות בית הדין, במידה ואינה עושה כן, זו כשלעצמה עילה להגשת ערעור נוסף על החלטת הועדה הרפואית לעררים.

צור קשר עם עו"ד ביטוח לאומי

דואר אלקטרוני
נושא
פרטים
ענה על השאלה הבאה: 5+5 =