ליצירת קשר עם עו"ד ביטוח

03-5472447

עו"ד יעל מיליקובסקי-לוי

משרד בוטיק

ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה

תביעה לגמלת סיעוד

על-פי חוק הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי משלם גמלת סיעוד לקשישים שהגיעו לגיל פרישה, הגרים בבית ונזקקים לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות כגון רחצה, אכילה, התלבשות, הליכה בבית וכדומה, או הנזקקים להשגחה בבית לשמירה על בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.

גמלת סיעוד איננה משולמת בכסף, כי אם כגמלת שירותים. במילים אחרות, גמלת הסיעוד ניתנת כשירותי סיעוד ורווחה המיועדים לסייע לקשיש בפעולות היום-יומיות ובניהול משק הבית. 

 

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד

 

א. הקשיש הגיע לגיל פרישה

 

ב. מגורים בבית ולא במוסד סיעודי או בית אבות – מלבד מגורים בבית אבות אשר אינו נחשב מוסד סיעודי .

 

ג. עמידה במבחן הכנסות - ליחיד תקרת ההכנסה היא ההכנסה הממוצעת במשק ולזוג תקרת ההכנסה היא פעם וחצי ההכנסה הממוצעת במשק. במידה והכנסת היחיד או הזוג עברו את התקרה יהיו הם זכאים לגמלה מופחתת בשיעור של 50%. 

 

ד. המבוטח אינו מקבל קצבה לשירותים (קצבה מיוחדת לנכה עבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה. במידה ומתקבלת גמלה כזו, יש לבחור בינה ובין גמלת הסיעוד שעל ­פי חוק ביטוח סיעוד.

 

ה. הקשיש זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום.יש לציין חומרת המצב הרפואי איננה קריטריון לזכאות, ולכן אדם חולה ומוגבל אשר אינו תלוי בזולת במידה רבה לצורך רוב פעולות היום-יום או אינו זקוק להשגחה, אינו זכאי לגמלה .

את מידת תלותו של הזקן בעזרת הזולת, וכן את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה, יקבע ביטוח לאומי על פי הערכתו של מעריך מקצועי מטעם ביטוח לאומי המבצע את הבדיקה בבית הזקן – מבחן תלות ADL.

 

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית.

 

אילו שירותים יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד?

 

על-פי חוק ביטוח לאומי יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד שירותים שיש בהם כדי לעזור להם עזרה ישירה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית – הכל לפי צורכי הזקן, ועל-פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד.

 

זכאי לגמלת סיעוד יכול לבחור מבין השירותים הבאים, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:

 

א. עזרה של מטפלת בית בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), בניהול משק הבית והשגחה על הזקן.

 

ב. שירותי מכבסה.

 

ג. מימון ביקור במרכז יום לקשישים.

 

ד. אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים .

 

ה  משדר מצוקה.

 

 

ו.  השתתפות בעלות עובד סיעוד זר.

צור קשר עם עו"ד ביטוח לאומי

דואר אלקטרוני
נושא
פרטים
ענה על השאלה הבאה: 5+5 =

תשובה שלילית לגמלת סיעוד?

במידה ובקשתכם לגמלת סיעוד נדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי, אתם יכולים לערער על הדחיה בפני בית הדין לעבודה.

את העירעור יש למסור לבית הדין לעבודה תוך 6 חודשים מרגע קבלת מכתב הדחייה מן הביטוח הלאומי.

את העירעור רשאי להגיש בשם המבוטח גם בן משפחה או האפוטרופוס של המבוטח.

ברשימה הבאה תוכל למצוא בית דין לעבודה איזורי שקרוב למגורייך.

יש להגיש בקשה בטופס מיוחד לאחת מהלשכות לסיוע משפטי.

 

ניתן לערער על החלטת בית הדין האיזורי לעבודה בפני בית הדין הארצי בירושלים. 

פוליסת ביטוח סיעוד

קצבת סיעוד חודשית בגובה 5,000 ש"ח

לאישה בת 80 היתה פוליסת ביטוח סיעוד באחת מחברות הביטוח. לאחר שנקלעה למצב סיעודי, חברת הביטוח סירבה לכבד את פוליסת הביטוח הסיעודי שבבעלותה. בני משפחתה פנו למשרדנו, לצורך סיוע משפטי. הצלחנו להשיג עבור המשפחה קצבת סיעוד חודשית בגובה 5,000 ש"ח, למשך כל חיי האישה!