ליצירת קשר עם עו"ד ביטוח

03-5472447

עו"ד יעל מיליקובסקי-לוי

משרד בוטיק

ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה

דיני ביטוח

תביעה כנגד חברת ביטוח

תביעות כנגד חברת ביטוח

חוק חוזה הביטוח מגדיר את מערכת היחסים בין חברת הביטוח ובין המבוטח - רוכש פוליסת ביטוח.

מערכת היחסים, שבין חברת הביטוח והמבוטח, פשוטה, לכאורה. כל עוד המבוטח משלם את פרמית הביטוח, ולא מתרחש מקרה ביטוח כלשהו (מקרה אי כושר עבודה, גניבת רכב, פריצה לבית וכדומה) לא מתעוררת מחלוקת בין המבוטח ובין חברת הביטוח

בעיה עלולה להתעורר כאשר מתרחש מקרה ביטוח. במקרים אלה עלולה חברת הביטוח לא לשלם את תגמולי הביטוח למבוטח, למשל במקרה של גניבת רכב, או להחליט להפסיק לשלמם, לדוגמא - בביטוח אי כושר עבודה

במקרים אלה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתביעות כנגד חברות ביטוח 

קשר עם עו"ד ביטוח

דואר אלקטרוני
נושא
פרטים
ענה על השאלה הבאה: 5+5 =

תביעות כנגד חברת ביטוח

חוות דעת אקטוארית

הידעת? הסיכוי לזכות בתביעות כנגד חברת ביטוח גדל בצורה ניכרת כאשר מצרפים לתביעה חוות דעת אקטוארית אשר עוזרת לכמת את הנזק שנגרם לתובע בגין עילת התביעה נגד חברת הביטוח

משרדנו משתף פעולה בתחום האקטואריה עם המרכז לאקטואריה משפטית, בניהולו של ד"ר תמיר לוי

תביעות כנגד חברת ביטוח

התובע הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח בגין אי תשלום פיצויים לפי פוליסת ביטוח חברת הביטוח נתבעה התביעה התקבלה חברת הביטוח לא שילמה ועירערה הערעור לא התקבל חברת הביטוח חוייבה בתשלום הוצאות בנוסף לתגמולי הביטוח חברת הביטוח שילמה כלל חברה לביטוח מגדל הפניקס מנורה פוליסת ביטוח אי כושר עבודה פוליסת ביטוח תלמידים תביעה כנגד חברת הביטוח אשר נתבעה בגין הפרמיות ששולמו

פוליסת ביטוח סיעוד

קצבת סיעוד חודשית בגובה 5,000 ש"ח

לאישה בת 80 היתה פוליסת ביטוח סיעוד באחת מחברות הביטוח. לאחר שנקלעה למצב סיעודי, חברת הביטוח סירבה לכבד את פוליסת הביטוח הסיעודי שבבעלותה. בני משפחתה פנו למשרדנו, לצורך סיוע משפטי. הצלחנו להשיג עבור המשפחה קצבת סיעוד חודשית בגובה 5,000 ש"ח, למשך כל חיי האישה!

פוליסת ביטוח תאונות תלמידים

הביטוח פיצה תלמיד ב- 25,000 ש"ח

show משרדנו יצג קטין שהחליק בגן ילדים וסבל כתוצאה מכך מצלקת בגב. לאחר שמשרדנו ניהל מו"מ מקצועי ורציני עם חברת הביטוח, מתוקף פוליסת ביטוח תאונות תלמידים, השגנו עבורו בפשרה מחברת הביטוח סך של 25,000 ש"ח

פוליסת ביטוח אי כושר עבודה

תגמולי אי כושר עבודה - טעות של מיליון ש"ח

אדם שהיה מבוטח בביטוח אי כושר עבודה, חלה במחלה מסוימת. כתוצאה מכך נקבעה לו נכות בשיעור 100%. האם קיבל במשך מספר שנים תגמולים מחברת הביטוח, בגובה 4,000 ש"ח לחודש. עקב ספקות שהיו לו, הוא פנה למשרדנו לצורך הבדיקה. בשיתוף עם המרכז לאקטואריה משפטית בוצעה בדיקת תגמולי ביטוח אי כושר עבודה, המשולמים לו. לאחר בדיקה נמצא כי התגמולים אותם הוא אמור לקבל מחברת הביטוח צריכים להסתכם בכ- 5,500 ש"ח לחודש
למשך כל חייו - היה מדובר על מעל מיליון ש"ח
תביעה משפטית שהוגשה לבית המשפט מתבררת בימים אלה