ליצירת קשר עם עו"ד ביטוח

03-5472447

עו"ד יעל מיליקובסקי-לוי

משרד בוטיק

ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה

התיישנות זכויות עובדים

 

התיישנות זכויות עובדים

 

בתחום דיני העבודה ישנם חוקים הקובעים תקופות התיישנות ספציפית.להלן אביא ההתייחסות לזכויות השונות ולתקופות ההתישנות:

שכר עבודה, פיצויי הלנת שכר, פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים:
את התביעה לשכר עבודה ו/או לפיצויי פיטורים ניתן להגיש תוך 7 שנים ממועד ההפרה. קרי- מהמועד בו העובד לא קיבל את שכרו או את פיצויי הפיטורים.
בנושא הלנת השכר ופיצויי הפיטורים דן סעיף 17 לחוק הגנת השכר התשי"ח -1958. לפי סעיף זה אם השכר/פיצויי הפיטורים שולמו באיחור, יש להגיש תביעה תוך 60 ימים מיום שהעובד קיבל את השכר/פיצויי הפיטורים. אך בית הדין רשאי להאריך תקופה זו לתקופה של 90 ימים.
אם השכר /פיצויי הפיטורים לא שולמו בכלל, הזכות לתבוע את ההלנה תתיישן תוך שנה מיום שרואים אותם מולנים.

 

דמי הבראה:
בעת קיום יחסי עובד-מעביד מתקיימת תקופת התיישנות רגילה של 7 שנים. אך לאחר סיום יחסי עובד –מעביד העובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק עבור שנתיים שלפני סיום עבודתו.

 

חופשה שנתית:

 

לפי סעיף 31 לחוק חופשה שנתית- תשי"א 1951, תקופת ההתיישנות לכל תביעה על פי החוק היא 3 שנים. נושא זה של חופשה שנתית הוא מעט מורכב מכיון שהחוק מגביל את יכולת הצבירה של ימי החופש וכן יש לבחון את המועד בו ניתנים ימי החופש ביחס לתקופת סיום יחסי העבודה. על כן רצוי בנושא זה להתייעץ עם עורך דין בתחום.

 

 

 

הפסדי פנסיה ,קופת גמל וקרן השתלמות

 

הפסדי פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות

 

  1. לרוב העובדים במשק הישראלי קיימות הטבות כספיות בדוגמת – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות. מקור ההטבה יכול להיות מכח חוק כדוגמת- ביטוח פנסית חובה, או מכח הסכם קיבוצי/צו הרחבה או הסכם ההעסקה בין העובד למעביד.

  2. שעה שקיימת חובה חוקית ו/או הסכמית למקור הזכויות , כאמור, הרי מקרים בהם לא העביר המעביד את חלקו לקרן /ביטוח המתאים, הרי שמדובר בהפרת חובה מתחום דיני העבודה.

  3. יש לשים לב, כי לעובד שטרם הגיע לגיל פרישה ניתן לתבוע הפסדי תגמולי פנסיה- 7 שנים אחורה. לעומת זאת לעובד שהגיע לגיל פרישה ניתן לתובע הפסד פנסיה מלא לכל תקופת עבודתו אצל המעסיק.

  4. על מנת לאמוד הפרה זו יש להעזר בחוות דעת אקטוארית ,אשר בה ייערך חישוב מדויק של אובדן הזכויות של העובד באופן מקיף ומלא. כך בחוות דעת זו נלקחים בחשבון –גובה אחוז ההפרשה; תשואות של הקרן הרלבנטית ; התקופה וכו'.

  5. לאחר שבידינו חוות דעת אקטוארית, יש ראשית לפנות למעסיק מצויד בחוות הדעת, ולדרוש השלמת החוסרים בהתאם לחוות הדעת האקטוארית.

  6. במידה והפניה למעסיק לא צלחה, יש לפנות לבית הדין לעבודה המתאים על מנת לתבוע זכויותיך. לשם כך רצוי לשכור שרותי עו"ד המתמחה בתחום.

  7. משרדנו טיפל ומטפל בתביעות רבות . מסוג זה, תוך הצלחה מרובה. המשרד בוחן את מלוא המסמכים וההסכמים בצורה מקיפה ויסודית , תוך עבודה משותפת עם המרכז לאקטואריה משפטית. כך הטיפול בתביעתך נעשה באופן יסודי הן משפטית והן אקטוארית.

 

דיני עבודה

דיני עבודהמשרדנו צבר ניסיון בטיפול בתביעות כנגד מעסיקים, בגין:

סיום יחסי עבודה

הפסדי פנסיה

צור קשר עם עו"ד דיני עבודה

דואר אלקטרוני
נושא
פרטים
ענה על השאלה הבאה: 5+5 =

התמחות במגזרים מיוחדים

אנו מתמחים במגזרים מיוחדים

עובדי הוראה (גננות , מורים , מרצים)

עובדי מערכת הבריאות (אחיות, רופאים)

ועוד

קרא עוד

המרצה לימד את המכללה

דיני עבודה מרצה שעבד באחת המכללות האקדמיות, פוטר יום אחד מבלי שנערך לו שימוע, וניתנה לו ההזדמנות לפרוס את טיעוניו כנגד הפיטורין יחד עם המרצה לימדנו את המכללה שיעור בהילכות השימוע, והשגנו עבורו 50,000 ש"ח בגין אי עריכת שימוע

שכח להפרשי כספים לפנסיה ושילם 90,000 ש"ח

תופרת שעבדה שנים רבות במתפרה הופתעה לגלות יום אחד כי המעסיק "שכח" להפריש עבורה כספים לקרן הפנסיה למרות שהמתפרה היתה בקשיים כלכליים, הצלחנו להשיב עבורה את זכויותיה בתוספת פיצויים. הסכום אותו קיבלה הסתכם ב- 90,000 ש"ח

מי שהתעניין בדיני עבודה, התעניין גם ב: