ליצירת קשר עם עו"ד ביטוח

03-5472447

עו"ד יעל מיליקובסקי-לוי

משרד בוטיק

ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה

תיקי עיזבון ותלויים

כאשר מדובר על תביעות עיזבון ותלויים יש חשיבות רבה לחישוב ראשי הנזק המרכיבים את הנזק
בתי משפט נוהגים לפסוק כמה ראשי נזק במקרה של תביעות תלויים ועיזבון

 • הפסד שכר בשנים האבודות:
  השנים האבודות מוגדרות כשנים בהן המנוח או המנוחה לא יוכלו להשתכר. המדובר בהפסד ההכנסה אשר נגרם לתלויים של המנוח, כתוצאה מהאירוע בו מצא המנוח את מותו
 • חלק המנוח בחסכון המשפחתי:
  ראש נזק זה נפסק לעיזבון של המנוח
 • אובדן שירותי בעל / שירותי בן זוג/בת זוג:
  פיצוי כספי אשר נפסק לתלויים, נובע בשל העובדה שהאלמנה לא תוכל להיעזר במנוח במטלות קטנות כגדולות, כגון הקניות בסופר, אחזקת הבית וכדומה
 • אובדן שירותי אב:
  פיצוי לילדי המנוח או המנוחה
 • אובדן שירותי בן / שירותי בת:
  פיצוי להורי המנוח או המנוחה, במידה והמנוחה או המנוח תמכו בהוריהם
 • קיצור תוחלת חיים:
  במידה והמנוח היה צעיר, העיזבון יקבל פיצוי בגין קיצור תוחלת חיים
 • כאב וסבל:
  סכום המבטא את הפיצוי בגין הסבל אותו עבר המנוח טרם מותו
 • הפסד נכס הוני:
  לעיתים עם המוות עסק אותו ניהל המנוח קרס. במקרים אלה ניתן לתבוע בגין פיצוי בגין סגירת העסק

כיצד מכמתים מהו הפיצוי בתיקי עיזבון ותלויים?

לצורך כימות הפיצוי אותו ניתן לתבוע, משרדנו מתייעץ באופן קבוע עם המרכז לאקטואריה משפטית, אשר מכין חוות דעת מומחה בדבר גובה הנזקים. במסגרת חוות דעת זו, בוחן המרכז את מכלול ההיבטים של הפיצוי, כגון מה היה צפוי להיות פוטנציאל ההשתכרות של המנוח או כמה שווה העסק אשר נסגר בעקבות האירוע

מהו הפיצוי אותו יפסוק בית המשפט בתיקי עיזבון ותלויים?

הפיצוי בתיקי עיזבון ותלויים אינו קבוע, ותלוי במגוון רחב של גורמים. נביא מספר דוגמאות לפיצוי שנפסק בתיקי עיזבון ותלויים

 • במקרה בו טבע אדם למוות במהלך עבודתו נפסק פיצוי בסך 3,429,575 ש"ח. המנוח, בן 43 במותו, הותיר אחריו ארבעה תלויים: אלמנה ושלושה ילדים קטינים
 • במקרה אחר, אשר גם בו דובר במנוח, בן 43 במותו, אשר הותיר אחריו ארבעה תלויים: אלמנה ושלושה ילדים קטינים, בית המשפט פסק לעיזבון ולתלויים פיצוי בסך 3,369,728 ש"ח. המנוח היה מפעיל עגורן, אשר נפגע בשל קריסת העוגרן עליו עבד
 • בתאונת דרכים בה מצא את מותו גבר בן 49, פסק בית המשפט לעזבון המנוח ולתלויים שלו (אלמנה ו- 4 ילדים) פיצוי בסך 3,291,433 ש"ח. המנוח אשר היה מורה לספרות, השתכר 16,300 ש"ח לחודש

קשר עם עו"ד דיני נזיקין

דואר אלקטרוני
נושא
פרטים
ענה על השאלה הבאה: 5+5 =

עיזבון מוות המנוח שעיזבונו הוא התובע מצא את מותו בתאונת דרכים שאירעה ביום מסגרת עבודתו כנהג משאית. בשעה שהמנוח הרים תובעת 2 היא אלמנת המנוח תובע 3 הוא בנו של המנוח תובע 4 הוא בנו של המנוח תובעת 5 היא בתו הקטינה של המנוח הנתבעת, מבטחת המשאית, אינה חולקת על התרחשות התאונה ועל חבותה לשאת בנזקים שנגרמו בעקבות מותו של המנוח בתאונת הדרכים, בהתאם להוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עיקרה של המחלוקת בין הצדדים היא באשר ליחס בין תביעת התלויים לתביעת העיזבון, שכן לא קיימת בענייננו זהות בין התלויים לבין היורשים. כמו כן חלוקים התובעים בסוגיית אופן ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי, הפיצוי בגין קצבת זקנה וגובה הפיצוי בגין אבדן שירותי אב ובעל. אגב מחלוקות אלו מתעוררות מחלוקות גם באשר לנתוני יסוד עובדתיים: בסיס שכרו של המנוח, וגיל הפרישה הצפוי היא באשר לבסיס השכר של המנוח שלפיו יש לחשב את הנזקים התובעים פירטו בסיכומיהם כי שכרו התלת חודשי של המנוח בשלושת החודשים שקדמו לתאונה לצורך גמלאות המוסד לביטוח לאומי עמד האלמנה ובנו של המנוח העידו על כך שהיו למנוח הכנסות נוספות להכנסתו כנהג משאית ממוצע שכרו של המנוח בשלושת חודשי חייו האחרונים עמד אפוא חר עיון בטענות הצדדים מצאתי שיש לאמץ את האמור כמבטא את שכרו של המנוח כנהג משאית, גם אם הוא משקף עלייה מסוימת בשכרו של המנוח התאונה תאונת דרכים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים בחישוב ההפסד בגין אבדן קצבת הזקנה בתביעת העיזבון יש להביא בחשבון שתי תקופות מותו בטרם עת בעקבות התאונה הפיצוי לפיכך התאונה תאונת עבודה מנוחה גם היא אבל עיזבון ותלויים מות תביעת המנוחה היתום והיתומה יתומים הם פיצוי בגין כאב וסבל

הפיצוי המקסימלי בתביעת עיזבון ותלויים - מוות

show הידעת? הפיצוי המקסימלי שפסקו בתי המשפט בשנים האחרונות בגין תיקי עיזבון ותלויים הינו 4,011,178 ש"ח